Magellano Junior

Въпросник за избор на профил в средното образование
Салваторе Сорези и Лаура Нота
0 Оценки

Въпросникът за избор на профил в средното образование (Magellano Junior) е батерия от тестове, която е създадена от група изследователи от университета в Падуа, Италия.

Тестовете са съобразени със съвременните концепции, използвани при избор на профил и училище в средното образование. Батерията дава на учениците идеи за факторите, които трябва да имат предвид при вземането на решение. Тестовете са конструирани така, че да наподобяват игра и предоставят възможности за свободен избор като накрая на база на дадените отговори се генерира подробен доклад.

Докладът дава оценка на това доколко взетото вече решение е подходящо и осигурява насоки в случай, че респондентът все още не е направил избор. Той е конструиран така, че да подпомогне вземането на решение, като дава идеи за това „какво ще правя след това”, „ще продължа ли да уча”, „какво мога да работя след като завърша средно училище/университет” и т.н. Тези идеи създават на детето по-активна позиция при ориентирането и избора на училище.

Наред с това докладът е и ориентир за родителите, които получават обективна информация за интересите на детето и степента на увереност в собствените му възможности. 

Избери продукт Код Цена Наличност
7868 16,00 лв. Наличен
*без ДДС