SDS (Self Directed Search)

Въпросник за професионално и кариерно ориентиране
Джон Холанд
0 Оценки

Въпросникът за професионално и кариерно ориентиране (Self-Directed Search, SDS) е тест, стимулиращ процеса на вземане на решение при кариерно ориентиране. Той е най-широко използваният тест за кариерно ориентиране в света, с адаптации на над 25 езика.

SDS се основава на теорията на Джон Холанд за шестте вида групирани интереси или типове. Съкратено това се изразява като RIASEC модел. Наименованието му идва от първите букви на отделните типове: Реалистичен (Realistic), Изследователски (Investigative), Артистичен (Artistic), Социален (Social), Предприемачески (Enterprising) и Конвенционален (Conventional). 

Попълването на въпросника е онлайн, като резултатът автоматично се генерира под формата на доклад. Той от своя страна има препоръчителен характер и е част от процеса на вземане на решение. За този въпросник няма определена възраст или етап от кариерата, когато да е препоръчително да се попълни. Той дава възможност да се търси съответствие на интересите и професията/обучението/свободното време, което да гарантира както удовлетворение, така и успех.

Избери продукт Код Цена Наличност
7650 20,00 лв. Наличен
*без ДДС