Sofia Summer school

11/11/2011

На 20-22.06.2012 ОС България, заедно с Центъра на психометрика, Университета в Кембридж, ще проведе лятно училище. Темите на обучението ще бъдат свързани с IRT (Item Response Theory), CAT (Compter Adaptive Testing) и използването на социалните мрежи при създавенто и използването на тестове. Ще бъде представена платформата Concerto за създаване на тестове. В началото на 2012 ще започне регистрация за участие и ще бъда публикувана специална страница за събитието.