Търговски условия и доставка

Търговски условия

Търговските условия на ОС България ООД регламентират работата ни по отношение на продажбата на тестови материали на Вас - потребителите, както и нашите взаимни права и задължения. Ако искате да направите поръчка през нашия е-магазин, следва да приемете и е желателно да разбирате търговските ни условия.

За нас

Правата върху целият уеб сайт: www.osbulgaria.com, както следва – съдържание, снимков материал, модели, приложения, имена, знаци и пр. са собственост на ОС България ООД със седалище гр. София, ул. Богатица 28. e-mail: office@osbulgaria.com, телефон за връзка 02/963 57 03. Използване / копиране на информация от уеб сайта става само с наше разрешение.
Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.osbulgaria.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ОС България ООД.
ОС България си запазва правото да променя дизайна, конструкцията и всичко в уебсайта без предупреждение и по всяко време, както и да променя, изтрива и добавя нови продукти и услуги.

Поръчка

Поръчката се осъществява единствено след регистрация на сайта www.osbulgaria.com, като се попълват всички необходими данни. За закупуването на някои от предлаганите материали е необходима определена квалификация, която се доказва с документ, удостоверяващ квалификацията и издаден от акредитирана институция според приложимото законодателство.
Потребителят прави своята поръчка като избира един или няколко от продуктите, представени на www.osbulgaria.com, и посочва желаното количество. При заявяване на поръчката Потребителят задължително посочва валиден адрес за доставка.
Цените, посочени на www.osbulgaria.com, не включват цена за доставка. Тя се начислява при приключване на поръчката и е според действащите тарифи на използваната куриерска фирма.
След потвърждаване на поръчката Потребителят получава потвърждаващ имейл, в който е посочен номер на поръчката, поръчани продукти, стойност на продуктите, стойност на доставката, адрес на доставката и банкова сметка за превеждане на стойността на поръчката. Потребителят може да заплати стойността на поръчката като преведе посочената сума по сметката на ОС България ООД.
След получаване на сумата по сметката на ОС България поръчката се изпраща по куриер до посочения адрес.
ОС България си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че продуктите не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ОС България уведомява Потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на ОС България, Потребителят ще може да избира между възстановяване на сумите или чрез заместваща поръчка.

Плащане

Плащането се извършва единствено по банков път, като стойността на поръчка се превежда по сметка на дружеството като се използват следните банкови реквизити:

Банка: ПРОКРЕДИТБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Фирма: ОС България ООД
IBAN BG37PRCB92301009637711
BIC PRCBBGSF

Моля, в основанието за плащане посочвайте номер на поръчката (той е посочен в потвърждаващия имейл, който получавате след като направите поръчката) за по-лесна проследяемост на Вашия превод. След получаване на банковия превод, Вашата поръчка ще бъде изпратена по куриер до посочения от Вас адрес.

Доставка

Доставките на нашите продукти се извършват от куриерска фирма до посочен адрес. Цените на доставката можете да видите на www.speedy.bg.
Доставка се осъществява от два до пет работни дни (в зависимост от населеното място) след получаване на плащането по банковата сметка на ОС България ООД.
В случай че в деня на доставката Потребителят отсъства от адреса, който е указал в поръчката си, от куриерска фирма ще го посетят отново в следващия работен ден (за по-малките населени места - съгласно седмичния график), без това да оскъпява доставката.
В случай че Потребителят системно не осигурява достъп и условия за предаване на продуктите на посочения от него адрес, ОС България се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В тези случаи Потребителят дължи на ОС България заплащане за направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно.

В случай че Потребител, поръчал продукти от www.osbulgaria.com, остане неоткриваем за уточняване на адреса и времето за доставка, ОС България си запазва правото да анулира поръчката.

Гаранция

Съгласно Закона за защита на потребителите, Потребителят има право в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. В такъв случай ОС България се задължава да върне обратно получената сума в срок от 30 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ. Сумата се превежда по посочена от Потребителя банкова сметка. Възстановява се единствено стойността на закупените и върнати продукти, стойността на доставката е за сметка на Потребителя (освен в случаите когато продуктът е увреден при транспортирането или поръчката не е изпълнена коректно).
Отказ от поръчка се извършва писмено, като се изпрати имейл на office@osbulgaria.com, в който се посочват продуктът и банкова сметка за възстановяване на сумата.
Моля, имайте предвид, че върнатият продукт се приема само и единствено ако е в подходящ търговски вид („неразличим от нов”, т.е. без да е измачкан, изцапан, с прегънати страници или корици, с бележки от молив, химикал и т.н.), т.е. във вида, в който е получен, без да е бил ползван.
Срокът за връщане на продукта е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупения продукт са за сметка на купувача. За връщане на продукта моля използвайте куриерска доставка (изборът на куриер е изцяло Ваш, но моля имайте предвид, че приемаме пратки само до врата, не в пощенски клон или на друг адрес) до следния адрес: София, ул. "Богатица" 28, ет. 1, оф. 1, ОС България ООД, тел. 02/963 57 03.

Рекламации и отказ от получаване на стоки

Потребител, поръчал продукт чрез www.osbulgaria.com и получил същия с куриер, има право да откаже получаването на поръчката или на част от нея, след като тя вече му е доставена, само в един от следните случаи:
• При транспортирането продуктът или неговата опаковка са повредени;
• Не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
• Доставеният продукт явно не съответства на поръчания от клиента; В този случай продуктът се подменя в рамките на 7 дни, считано от предявяването на рекламация от Потребителя или се възстановява платената сума, ако продуктът вече не е наличен.
Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката. Потребителят трябва да подаде сигнал писмено на office@osbulgaria.com като в имейла упомене номера на своята поръчка.
Ако е налице несъответствие между поръчания и доставения продукт, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, продуктът се подменя в рамките на 7 дни, считано от предявяването на рекламация от Потребителя.
Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчания от него продукт. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на продукта обратно на доставчика.

Лични данни

ОС България ООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица освен за изпълнение на поръчката и доставка на поръчаните продукти. ОС България защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, в случай че Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и настоящите Търговски условия, ОС България може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за маркетингови и търговски цели на дружеството. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ОС България се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получено изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ОС България се задължава да предостави информацията по силата на закона.

ОС България си запазва правото да прави промени по настоящите Търговски условия по всяко време.