BIP

Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността в работата

Тест за оценка на среден и висш мениджмънт

Р. Хосиеп и М. Пашен
0 Оценки
Бизнес-ориентираният въпросник за оценка на личността в работата (BIP) може да се използва при:
 
  • Подбор на служители за управленски позиции или позиции с потенциал за развитие;
  • Създаване на програми за развитие на персонала;
  • Подготовка на коучинг програми;
  • Наблюдение на поведението в рамките на ситуативни упражнения в центровете за оценка;
  • Правенето на надеждна прогноза относно това какви поведенчески стратегии би реализирало изследваното лице в конкретни професионални ситуации и организационни условия.
Избери продукт Код Цена Наличност
1001 150,00 лв. Наличен
1002 29,40 лв. Наличен
1003 50,00 лв. Наличен
*без ДДС