Способности

IST 2000 R

Оценка на структурата на интелекта

Още

LJI

Тест за оценка ефективността на лидерските решения

Още

ASK

Тест за оценка на аналитично и креативно мислене

Още

d2

Тест за оценка на вниманието

Още