Оценяване на организационния климат и мнението на служителите

Пулсът на организациите

Организации с бъдеще са тези, които управляват развитието си и успяват да трансформират структурата, ресурсите, целите и мисията си в правилната посока.

 

Организационният климат е от ключово значение за всяка организация. Емпирични изследвания показват, че той обуславя около 30% от финансовите приходи и има определящо влияние върху жизнено важни области като управлението и изпълнението на целите, стратегическото мислене и планиране, творчеството и инициативността, екипната сплотеност и доверието към ръководството.

Оценяването на организационния климат ще Ви помогне да:

  • Разберете мнението на служителите и техните оценки за ефективността на ключови организационни дейности;
  • Съберете обективна и цялостна информация за общото състояние на ангажираността и мотивацията за работа на служителите;
  • Оцените ефекта от различни организационни интервенции (сливане или преструктуриране, одит на управлението на човешките ресурси, промяна на лидерския стил и / или организационната култура и др.).;
  • Оцените състоянието на комуникациите и лидерството в организацията, отношението на служителите към системата за възнаграждение, въвлечеността в работните процеси и други важни организационни процеси.

Ние разполагаме с обективни и високо прецизни инструменти за оценка на работния климат, създадени от едни от най-авторитетните европейски организационни консултанти. Те могат да бъдат администрирани онлайн, което Ви дава възможност да направите лесна и бърза оценка, независимо от това колко са разпръснати служители Ви и без да правите компромис с качеството на получената информация.

Освен цялостна оценка на настоящия организационен климат и мнението на служителите, ние Ви предоставяме и възможност за сравнение на съществуващите условия на труд с тези, предлагани от други организации в България и в Европа.

За тази цел ние:

  • Ви консултираме в избора на инструменти, които отговарят на нуждите на Вашата организация;
  • Създаваме и / или индивидуализираме въпросници, които да съответстват на Вашата организация;
  • Организираме попълването на избраните от Вас инструменти от служителите;
  • Събираме и обработваме получените данни;
  • Анализираме и обобщаваме цялата информация;
  • Предоставяме доклад с резултатите и препоръки, направени от нашите организационни консултанти.