Оценяване при подбор на персонал

Успехите започват оттук!

Подборът е ключова дейност в управлението на човешкия капитал за всяка компания. От него пряко зависи успешността на бизнеса.
Ние можем да Ви спестим време и усилия и да подобрим качеството на процедурата по подбор на персонала като Ви предоставим качествени инструменти и услуги.

Използването на нашите решения ще:

 • Намали разходите по наемане на персонал чрез минимизиране на несъответствията с рамките на компетентностите и намаляване броя на ранно напускащите.
 • Сведе до минимум кандидатите, които трябва да интервюирате, и ще направи интервютата по-фокусирани, използвайки многообразната и надеждна информация, осигурена от тестовете.
 • Повиши мотивацията на тези, които са преминали през оценяване с обективни методи.
 • Намали субективния фактор при вземането на първоначалните решения при скрининг на кандидатите.

Нашите услуги

OSB Screening Ви дава възможност драстично да повишите ефективността на подбора си като:

 •    Оцените голямо количество лица безплатно;
 •    Получите списък на кандидатите, подреден на базата на техните резултати;
 •    Генерирате и заплатите само докладите на тези, които представляват интерес за Вас.

Услугата е особено подходяща, когато за обявена позиция са кандидатствали голям брой хора. Използва се лесно и Ви дава възможността да провеждате тестовете онлайн, без да организирате допълнителни срещи с кандидатите. В резултат на това Вие пестите време и средства, без да правите компромис с качеството на подбора.

Процедурата е лесна:

 • Получавате безплатен акаунт в платформата Internet-test.bg;
 • Администрирате избрания от Вас тест (LJI, PASAT, ORG-EIQ, ТОМ или WIS) на неограничен брой кандидати за една позиция;
 • Уведомявате ни, когато всички кандидати са попълнили теста;
 • В рамките на 24 часа получавате от ОС България списък на изследваните лица, подредени според резултатите им по общ фактор за тестовете LJI, PASAT и ORG-EIQ и по избрана скала за тестовете ТОМ и WIS;
 • Сами преценявате и генерирате доклад за кандидатите, които Ви интересуват.

Услугата OSB Screening е БЕЗПЛАТНА. Заплащате единствено стойността на генерираните доклади.