Центрове за оценка

Системи за оценка с ненадмината точност

Центрове за оценка / развитие са система от инструменти за наблюдение и оценка на специфичен набор компетентности, който е нужен за ефективната работа с хора и / или за управлението на хора и процеси.

OS Assessment/Development Centre може да бъде използван за:

 • Подбор на служители
 • Развитие на служители
 • Идентифициране на таланти
 • Изграждане на екипи

Упражненията симулират различни казуси или проблеми от работното всекидневие, а начинът, по който участниците се справят с тях, се наблюдава от обучени оценители. Упражненията в центъра са внимателно подбрани, така че да предизвикат реакции и поведения, от които да може да се съди за нивото на притежаваните компетентности.
 

Изберете OS Assessment/Development Centre, ако искате:

 • Оценяването да се направи от външна организация, за да се избегне влиянието на средата при оценката;
 • Да използвате по-широк спектър от инструменти за оценяване, с които в момента не разполагате или не възнамерява да използвате в бъдеще;
 • Оценяването да се направи от професионалисти психолози;
 • Да има пълно спазване на конфиденциалност и защита на процедурата на оценяване;
 • Да се даде професионална обратна връзка на участниците.

Ние можем да:

 • Съдействаме с дизайна на центъра за оценка / развитие и избора на инструменти, базирани на оценяваните компетенции;
 • Проведем центъра за оценка / развитие;
 • Проведем обучение на оценители;
 • Анализираме събраните данни;
 • Предоставим адекватна оценка на потенциалите на служителите на ключови позиции и да създадем планове за кариерно развитие;
 • Дадем обратна връзка на участниците.