Оценяване на потенциала за развитие

Успехът в бъдеще зависи от настоящия потенциал!

Когато трябва да оцените ръководните умения и потенциала на настоящите си служители или на външни кандидати, трябва да се отиде отвъд рутинните методи за оценка. Нашата оценка на потенциала осигурява обективен и задълбочен анализ на критичните умения и способности, които всеки кандидат трябва да притежава, за да се развива успешно.

Процесът по Оценка на потенциала включва оценяване на:

 • интелекта и уменията за анализ на данни,
 • наличието на добре развито стратегическо мислене,
 • качеството на лидерските решения,
 • ефективността на използваните междуличностни стилове,
 • способност да се справя със стрес и
 • други фактори от съществено значение за управленски успех.

На базата на събраната информация ние ще Ви предоставим обратна връзка за силните страни и областите за развитие.

Ние Ви предлагаме:
 • Увереност – на Ваше разположение са професионалисти в сферата на оценяването със значителен опит, подкрепен от високо качествени инструменти.
 • Точни и обективни резултати – нашите инструменти за оценка са внимателно подбрани според Вашите нужди и имат гарантирано висока надеждност и валидност.
 • Гаранция за по-добри решения – решенията, които взимате на базата на нашата оценка се основават на солидни факти и обективен анализ и Ви помагат да избегнете грешките и разходите, свързани с поправянето им.
 • Бърз анализ на данните – в рамките на 24 часа получавате обратна връзка по телефона за оценката за потенциала на кандидата, а в следващите 5 дни – и писмен доклад.
Нашата Оценка на потенциала:
 • Започва с анализ на специфичните изисквания на работата или очакваните задължения, които кандидата ще поеме.
 • На тази база избираме отделните инструменти, с които ще направим оценка на необходимите умения и личностните характеристики и ще определим стила на вземане на лидерски решения и лидерския потенциал.
 • Каним кандидата в нашия офис и се уверяваме в правилната администрация на избраните инструменти.
 • Анализираме и обобщаваме получените резултати и подготвяме обратна връзка.
 • Представяме резултатите в писмен доклад, който Ви дава нашата професионална оценка на потенциала на кандидата.