Оценяване на работното представяне с 360-градусова обратна връзка

Работа в настоящето с поглед в бъдещето

Когато искате да получите цялостна оценка на представянето на служителя в работата е важно да съберете гледните точки на всички около него. Това се постига с 360-градусова обратна връзка - процес на събиране на оценки от множество източници, включително ръководители, колеги, подчинени и клиенти, както и сравняването на тези оценки със собствените оценки на мениджъра.

Целта на процедурата е, чрез обратна връзка, да се съдейства на мениджъра да разбере по-добре своите силни страни и сфери на развитие по отношение на своето поведение като ръководител и лидерските си умения. Тъй като различни служители наблюдават различни поведения, чрез привличане на обратна информация от множество източници, организациите могат да придобият по-пълна информация за ефективността на служителите.

OS 360

OS 360 е нашият инструмент за 360-градусова обратна връзка. Той има за цел да помогне на мениджърите да подобряват своето работно представяне и лидерски способности и може да се използва както за развитие, така и за административни цели.

Инструментът се състои от 65 твърдения в 10 ключови компетенции и оценява ефективността както на стратегическите, така и на тактическите подходи, които служителите използват. OS 360 се попълва онлайн и може да бъде пригоден към конкретните нужди на Вашата организация.

Оценяваните компетенции са:

 • Ориентация към постижения;
 • Стремеж към подобряване на финансовите и бизнес резултати;
 • Стратегическа ориентация;
 • Визия за пазара;
 • Подтикване към промени и иновации;
 • Фокус върху клиента;
 • Насърчаване на взаимоотношенията;
 • Лидерство;
 • Ефективна комуникация;
 • Развитие на служителите.
Така събраната информация Ви предоставя:
 • Изчерпателна обратна връзка за силните страни и областите за развитие с цел подобряване ефективността на служителя и постигнатите бизнес резултати;
 • Цялостна информация, чрез която да оцените управленските ресурси за организацията;
 • Възможност да развиете и организирате обученията си въз основа на реалните нужди на служителите;
 • Възможност Вашите мениджъри да подобрят комуникацията както с техните ръководители, така и с подчинените като открито дискутират получените резултати и планираните мерки.
За какво може да се използва?
 • Оценка на представянето
 • Оценка на силните страни и насоките за развитие
 • Даване на обратна връзка
 • Поставяне на цели
Какво можем да Ви предложим?
 • Управление на целия процес на оценяване;
 • Адаптиране на методиката в съответствие с компетенциите важни за Вашата компания;
 • Брандиране на елементите на оценяването в съответствие с брандовете на Вашата компания;
 • Адаптиране за различни дейности и бизнес практики (обучение и развитие, търговия, здравни услуги, обслужване на клиенти и др.).