Обучение за работа с тестове

Сертификационни обучения за работа с тестове

Сертификационните обучения на ОС България са съобразени с международните стандарти за професионално използване на тестове. Те са акредитирани от Дружеството на психолозите в Република България и са одобрени от издателите/авторите на оригиналните инструменти. Съдържанието на курсовете покрива изискванията за придобиването на Eurotest Certificate - EFPA и на бъдещия ISO10667-1.

Сертификационните курсове са за работа с един или повече (виж комбинираните обучения) теста.

Те се състоят от 3 модула:

Базисни принципи на психометрията - 4 кредита

Този модул е един и същ за всички сертификационни обучения за работа с тестове. Завършвайки го веднъж, той се признава и за останалите курсове. В този модул участниците ще придобият:

 • Задълбочено разбиране за начина, по който са конструирани и „работят” психометричните тестове
 • Умения за критичен преглед на качеството на даден тест чрез използване на наличната информация за неговите основни технически характеристики
 • Умения за установяване на областите на ефективно приложение на даден тест и неговите ограничения

Продължителност - 4 часа

Учебни методи:
Презентация
Групова работа
Практическо упражнение с реални данни
Индивидуална работа под супервизия
 

Администриране на тестове и интерпретиране на тестови резултати – 6 кредита

Този модул е специфичен за всеки отделен тест. В повечето случаи от участниците се изисква да решат предварително съответния тест и да получат обратна връзка от квалифициран консултант/професионалист. След завършване на модула участниците ще придобият:

 • Умения за администриране на теста (онлайн, на хартия или чрез комбинация от двата метода)
 • Задълбочено разбиране на модела/теорията, върху която се базира тестът
 • Умения за критичен преглед на валидността на тестовия протокол
 • Умения за интерпретация на резултатите по отделни скали
 • Умения за интерпретиране на цялостния профил
 • Умения за свързване на тестовите резултати с компетентностните модели на компанията/организацията

Продължителност - 6 часа + предварителна работа

Учебни методи:
Презентация
Групова работа
Практически упражнения с реални профили
Индивидуална работа под супервизия 

Даване на обратна връзка – 2 кредита

Този модул е специфичен за всеки тест и включва последваща обучението реална сесия на даване на обратна връзка. След завършване на модула участниците ще придобият:

 • Умения за разбиране на принципите и техниките за даване на обратна връзка
 • Умения за подготвяне на ефективна сесия за даване на обратна връзка
 • Умения за представяне на тестовите резултати на изследваното лице и на други заинтересовани страни

Продължителност - 2 часа + follow up - работа под супервизия.

Учебни методи:
Презентация
Групова работа
Практически упражнения с реални профили
Индивидуална работа под супервизия 

Програма Регистрация

Практически обучения за специалисти и консултанти в областта на човешките ресурси

Практическите обучения на ОС България са насочени към придобиването на знания и умения за избор на подходящи инструменти за оценяване на компетентности и тяхното прилагане във връзка с конкретни проекти в сферата на човешките ресурси. Обученията са предназначени за специалисти и консултанти в областта на управлението на човешките ресурси, които биха искали да използват тестовете на ОС България в своята работа.

Посредством редуването на теория, представяне на примери, практически упражнения и индивидуална работа под супервизия участниците развиват умения да:

 • Подбират най-подходящите инструменти за оценяване във връзка със своите конкретни цели и задачи;
 • Администрират тестовете и интерпретират получените резултати;
 • Интегрират оценяването в цялостната процедура и оценят неговата ефективност.

Курсовете са еднодневни и са организирани тематично.

Теми:

Подбор на персонал
Управление на промяната
Откриване на таланти в организациите
Управление на приемствеността
Управление на индивидуалното представяне
Коучинг

Програма Регистрация