Програма за обучение за работа с тестове

Сертификационни обучения

Програма и регистрация

 

Дата Тема Програма Регистрация
12-13.01.2012  Сертификационно обучение за работа с ORG-EIQ Регистрация
19-20.01.2012 Сертификационно обучение за работа с BIP Регистрация
26-27.01.2012 Сертификационно обучение за работа с NEO PI-R Регистрация
02-03.02.2012 Сертификационно обучение за работа с LJI Регистрация
09-10.02.2012 Сертификационно обучение за работа с инструменти за кариерно ориентиране   Регистрация
18-19.02.2012 Сертификационно обучение за работа с BIP Регистрация
01-02.03.2012 Сертификационно обучение за работа с PASAT 2000 Регистрация
08-09.03.2012 Сертификационно обучение за работа с тестове за оценка на способностите (ASK, IST 2000R, d2) Регистрация
15-16.03.2012 Сертификационно обучение за работа с BFQ-2 и HCS Integrity Check (комбинирано обучение) Регистрация
05-06.04.2012 Сертификационно обучение за работа с Центрове за оценка Регистрация
11-12.04.2012 Сертификационно обучение за работа с NEO PI-R  Регистрация
19-20.04.2012 Сертификационно обучение за работа с BFQ-2, WIS и ТОМ (комбинирано обучение) Регистрация
10-11.05.2012 Сертификационно обучение за работа с LJI Регистрация
17-18.05.2012 Сертификационно обучение за работа с BIP Регистрация
14-15.06.2012 Сертификационно обучение за работа с PASAT 2000 Регистрация
05-06.07.2012 Сертификационно обучение за работа с BFQ-2 и HCS Integrity Check (комбинирано обучение) Регистрация
12-13.07.2012 Сертификационно обучение за работа с Центрове за оценка Регистрация
19-20.07.2012 Сертификационно обучение за работа с инструменти за кариерно ориентиране   Регистрация
26-27.07.2012 Сертификационно обучение за работа с BIP Регистрация
13-14.09.2012 Сертификационно обучение за работа с ORG-EIQ Регистрация
19-20.09.2012 Сертификационно обучение за работа с BIP Регистрация
04-05.10.2012 Сертификационно обучение за работа с NEO PI-R Регистрация
11-12.10.2012 Сертификационно обучение за работа с LJI Регистрация
16-17.10.2012 Сертификационно обучение за работа с инструменти за кариерно ориентиране   Регистрация
25-26.10.2012 Сертификационно обучение за работа с Центрове за оценка Регистрация
01-02.11.2012 Сертификационно обучение за работа с тестове за оценка на способностите (ASK, IST 2000R и d2) Регистрация
08-09.11.2012 Сертификационно обучение за работа с PASAT 2000 Регистрация
22-23.11.2012 Сертификационно обучение за работа с BFQ-2 и HCS Integrity Check (комбинирано обучение) Регистрация
29-30.11.2012 Сертификационно обучение за работа с BIP Регистрация
13-14.12.2012 Сертификационно обучение за работа с NEO PI-R Регистрация

Всички сертификационни обучения за двудневни. Цена за едно обучение - 360 лв. без ДДС.

Практически обучения

Програма и регистрация

 

В момента няма обявени дати.

За повече информация, се обадете в нашия офис на тел. +359 2 963 5703.