Лидерски умения

Leadership Through People Skills

Общо представяне:

LTPS е ново поколение семинари, базирани на утвърдените във времето понятия от поведенческата наука и съвременната бизнес реалност. Семинарът предлага възможност на мениджърите да подобрят уменията си за работа с хора и да упражняват ефективно влияние за постигане на най-доброто представяне от служителите.

Какво ще получите:

Участниците в семинара ще могат:

  • Да общуват по-ефективно с всички – подчинени, равнопоставени, мениджъри на по-високо ниво, клиенти, търговци.
  • Да преценяват адекватно поведението на другите, за да го разбират по-добре и да му отговарят по подходящ ефективен начин.
  • Да мотивират по-добре хората си за ангажираност с работата и развитие.
  • Да повишават нивото на доверие и уважение.
  • Да насърчават сътрудничеството и екипното взаимодействие.
  • Да разрешават проблемите с „трудните“ хора.

Подходът:

Тридневен интензивен семинар с предварителна подготовка, видеодемонстрации, упражняване на умения и обратна връзка и коучинг консултиране след приключването на семинара.

За кого е предназначено обучението:

LTPS е предназначен за мениджъри от всички управленски нива в организациите, които искат да повишат продуктивността на организацията си чрез упражняване на влияние, основано на добри умения за работа с хора.

Повече информация тук

Информация за организацията и условията за участие в семинара можете да получите на тел.: +359 (02) 9635703