Ефективна работа в екип

CollaborAction

Общо представяне:

На всяко работно място е пълно с примери за интеракции, които са далеч от идеалните и влияят негативно на проекти, хора и делови резултати. CollaborAction е предназначен да посрещне потребността от преодоляване на бариерите, които междуличностните различия поставят пред успешното делово партньорство и предлага практически умения и инструменти за:

  • подобряване на деловите взаимоотношения;
  •  повишаване на индивидуалната ефективност;
  •  създаване на по-благоприятна работна среда.

Какво ще получите:

Участието в семинара:

  • Ще Ви даде свежи идеи за постигане на сътрудничество.
  • Ще Ви помогне да развиете практически умения за подобряване на деловите взаимоотношения.
  • Ще Ви даде възможност да усвоите техники за повишаване на индивидуалната ефективност.

Подходът:

Двудневен обучителен семинар с предварителна подготовка, видеодемонстрации и упражняване на умения.

Придобитите умения могат да се приложат още на следващия ден при първата делова среща и да се оцени печалбата от направената в обучението инвестиция.

За кого е предназначено обучението:

CollaborAction е предназначен за всички, които работят с хора - подчинени, равнопоставени или висшестоящи в организационната йерархия, чиято продуктивност и успешно справяне с отговорностите е свързана с взаимодействие и екипна отговорност.

Информация за организацията и условията за участие в семинара можете да получите на тел.: +359 (02) 9635703