Когнитивно развитие

WISC IV

Скала за интелигентност на Уекслър за деца (WISC IV)

Още

Denver II

Скрининг тест за детско развитие

Още

Sensory Profile

Рейтинг скала за сензорна интеграция

Още

Developmental Profile 3

Рейтинг скала за оценка на детското развитие

Още

WCST

Уисконсински тест за сортиране на карти

Още

BVRT

Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне

Още