ЗА НАС

КОИ СМЕ НИЕ?

 

 ОС България e фирма, специализирана в сферата на индивидуалното и организационното оценяване. Ние разполагаме с екип от професионалисти, които имат дългогодишен опит в адаптирането на тестове, оценяването и консултирането.

Основана през 2006 г., ОС България е първият и до момента единствен издател на психологически тестове за България. Като член на Групата на Европейските издатели на тестове (ETPG), ние сме възприели и съблюдаваме в своята работа стандартите за качество на тестовете на Международната тестова комисия (ITC) и на Европейската федерация на психологическите асоциации (EFPA).

ОС България е част от голямото семейство на Giunti OS - компания с повече от 60-годишна история. Нашата група е мрежа от компании във Франция, Унгария, Румъния, Украйна, Русия, Гърция, Турция, Италия и България. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Оценяване в сферата на човешките ресурси

  • Инструменти за индивидуално и групово оценяване - адаптирани за България въпросници, тестове и центрове за оценка/развитие, които осигуряват на бизнеса обективен, честен и етичен процес на оценка при подбор и развитие на човешкия капитал
  • Услуги и решения, които помагат на компаниите да бъдат по-ефективни и успешни.

Образователно и кариерно ориентиране

  • NextStep.bg - Ориентиран към потребностите на различни възрастови групи интернет портал за подпомагане на вземането на решение при избора на средно училище, университет или професия.
  • Тестове, съобразени със съвременните концепции за избор на профил в средното образование, специалност във висшето образование и професия. 

Оценяване на психичното здраве и развитие

  • Валидни и надеждни тестове с уредени за България авторски права в областта на клиничната диагностика, невропсихологията и медицинската практика.

Оценяване на детското развитие

  • Съвременни инструменти за оценка на детското психично здраве и интелектуално развитие.
  • Инструменти, считани за „златен стандарт” в сферата, която оценяват.