Нашият екип

Светослав Занев, д-р
Управител

Svet

тел. +359 887 598 723

e-mail: zanevs@osbulgaria.com

Таня Бриклер
Оценяване и организационно консултиране

4_b.jpg

тел. +359 884 804 904

e-mail: tbrickler@osbulgaria.com

Николай Николов, д-р
Изследвания и развитие

2_b.jpg

тел. +359 898 753 220

e-mail: nnikolov@osbulgaria.com

Теодора Гергинова
Управление на проекти

7_b.jpg

тел. +359 898 751 694

e-mail: tgerginova@osbulgaria.com

Деница Друмева
Административен асистент

9_b.jpg

тел. +359 886 821 215

e-mail: ddrumeva@osbulgaria.com

Ина Занева
Човешки ресурси

ina1.jpg

тел. +359 898 321 297

e-mail: inazaneva@osbulgaria.com