Членство в професионални организации

OS Bulgaria е корпоративен член на:

Ние сме индивидуални членове на: 

  • Дружеството на психолозите в България (ДПБ)
  • American Psychological Association (APA)
  • American Polygraph Association (APA)
  • Society for Human Resource Management (SHRM)
  • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)
  • Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP)